Levering

Leveringstiden varierer afhængig af leverandør.

For RADWAGs sortiment gælder følgende:
14 dages levering med undtagelse af gulvvægte, hvor leveringstiden kan stige til 3 uger.

For Dini Argeos sortiment gælder følgende:
7 dages levering.